Są to takie publikacje, w których nie ma praw autorskich z tego względu, że prawa te wygasły. Można w tym zakresie mówić również o publicznej domenie występującej w wydanie książkiobrębie tychże pozycji publikowanych od samego początku. Oczywiście t biblioteka to zbiór otwarty w swym charakterze, który systematycznie poszerza ciągle swoje zasoby.